Podsumowanie Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok 2015-2016

49 1 30 111
101 22 45 41
100 110 46-1 106
28 47 21 23
44 46 40 51
104